Psychologen Praktijk Stiens
Psychologen Praktijk Stiens
058 - 257 5915 - info@psycholoogstiens.nl

 

Drs. Pieter Michiel Meindertsma, klinisch psycholoog/psychotherapeut 

Klik op naam en krijg direct toegang tot overzicht BIG register.

Banner groen

Studeerde klinische psychologie aan de universiteit van Groningen, waarna hij 10 jaar voor een ambulante stichting werkte als psychotherapeut. Momenteel werkt hij als klinisch psycholoog bij een GGZ instelling.

Hij is lid van de vereniging voor cognitieve gedragstherapie (VGCT) en is daarvoor ook opleider (supervisie en leertherapie). Hij superviseert gz opleidelingen, gedragstherapeutisch werkers en gedragstherapeuten in opleiding. Tevens biedt hij leertherapie in het kader van diverse opleidingen.

Hij is lid en opleider bij de  VGCT. De vereniging voor gedrags en cognitieve therapie. Hij is BIG geregistreerd, gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog (artikel 14).

 

 Welk soort psycholoog kan mij helpen met mijn probleem?

Na een afgeronde studie psychologie kunnen  psychologen verschillende vervolgopleidingen doen om de kwalificatie gezondheidszorgpsycholoog, eerstelijnspsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog te behalen. Deze kwalificaties kunnen van belang zijn voor het in aanmerking komen voor een vergoeding door een zorgverzekeraar.

Wat betekent BIG?
BIG is een afkorting van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG is een wet waarin onder andere de beroepen psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog worden geregeld. De Wet BIG bevat regels voor zorgverlening door beroepsbeoefenaars en wil de kwaliteit van de beroepsbeoefening bevorderen en de cliënt beschermen. De hier genoemde beroepen vallen ook onder het wettelijk tuchtrecht. Voor meer informatie: 
www.bigregister.nl of telefoon (0900) 8998225.

bron NIP,2008

Algemene informatie over de kwalificaties van psychologen: 

 

 


 

Gezondheidspsycholoog BIG
De gezondheidszorgpsycholoog BIG is werkzaam in alle sectoren van de gezondheidszorg. Deze psycholoog behandelt psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekten en invaliditeit. Hoofdtaken van de gezondheidszorgpsycholoog zijn diagnostiek en behandeling. Daarbij worden psychologische kennis en ervaring toegepast. Erkende gezondheidszorgpsychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van Gezondheidszorgpsychologen van het ministerie van VWS. De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar.

Klinisch Psycholoog BIG (specialist  GGZ)
De Klinisch Psycholoog BIG is een specialist (vergelijkbaar met een medisch specialist). Deze psycholoog heeft na de universiteit een zesjarige postdoctorale opleiding gevolgd die hem/haar heeft toegerust om complexe problemen te behandelen. De klinisch psycholoog is meestal werkzaam in instellingen zoals ziekenhuizen. Er zijn ook klinisch psychologen die (soms naast hun werk binnen een instelling) een eigen psychologenpraktijk voeren. U kunt bij de klinisch psycholoog terecht voor een psychotherapeutische behandeling. Daarnaast is de klinisch psycholoog gespecialiseerd in het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, vaak met behulp van tests. De klinisch psycholoog kan ook crisisinterventies verrichten.


Psychotherapeut BIG
De Psychotherapeut BIG is opgeleid om intensieve psychologische hulp te verlenenen, met toepassing van psychotherapeutische behandelmethoden. De psychotherapeut tracht in samenwerking met de cliënt psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel te verminderen dat men er minder last van heeft. Het beroep van psychotherapeut valt onder de wet BIG. Psychotherapeuten hebben een postdoctorale beroepsopleiding van ongeveer vier jaar gevolgd. Tot de opleiding worden doctorandi in de geneeskunde, psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde toegelaten.