Psychologen Praktijk Stiens
Psychologen Praktijk Stiens
058 - 257 5915 - info@psycholoogstiens.nl

 Werkwijze Coaching

In de praktijk werken wij kortdurend, praktisch en klachtgericht.
Gemiddeld zijn 6 tot 10 gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. Een gesprek duurt 45 minuten. 
 
Na de aanmelding volgt de eerste afspraak. In de intake (meestal 1 á 2 gesprekken) brengen wij samen met u de klachten en de geschiedenis ervan in kaart. Zo nodig wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten (digitaal via telepsy). Vervolgens stellen wij een voorlopige diagnose en wordt met u besproken welke vorm van begeleiding of behandeling het meest geschikt is. Ook spreken we samen af hoe vaak de sessies plaats zullen vinden. Mocht er meer gespecialiseerde hulp nodig zijn, dan zorgen wij in overleg met u, voor de juiste doorverwijzing.
 
 
 
 
 
 
 
Na deze inventarisatie volgt de coaching.  Voor elke cliënt wordt bekeken welke behandelmethode het meest geschikt is voor haar of zijn specifieke problematiek. Samen met uw coach stelt u doelen op waaraan u tijdens de coaching gaat werken. Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn; het verkrijgen van inzicht, het leren omgaan met moeilijke situaties of gevoelens, en het leren van nieuwe vaardigheden. Hierbij staat voorop dat uw emotionele klachten verminderen of worden opgeheven.
Soms kan de coach in overleg met u opdrachten en oefeningen meegeven, waarmee u thuis aan de slag kunt gaan. Deze opdrachten kunnen u helpen in het dagelijks leven toe te passen wat u in de therapie bespreekt.
 
Na het advies gesprek is het mogelijk voor GGZ zorg te kiezen. In het adviesgesprek kunt u geholpen worden hierin een keuze te maken.