Psychologen Praktijk Stiens
Psychologen Praktijk Stiens
058 - 257 5915 - info@psycholoogstiens.nl

 


  

Supervisie/Coaching en vergoeding door de verzekeraar

U betaalt een tarief voor coaching per gesprek. Dit wordt niet vergoed door uw verzekeraar.

Veelal is de werkgever bereid om een gedeelte van de supervisie/coaching te vergoeden. ADHD coaching valt vaak onder ondersteunende of activerende begeleiding en kan via een PGB betaalt worden. Dit kunt u aanvragen bij het CIZ, centrum indicatiestelling zorg te Heerenveen. Een oriënterend gesprek hierover is mogelijk.

Supervisie in het kader van een opleiding (gedragstherpeut/gz opleiding) wordt bij u in rekening gebracht. 

 

Algemeen 

Het tarief voor alle verrichtingen op afspraak tijdens kantooruren is per 1-1-17  € 95,- euro.
Het gaat dan om 45 minuten contact, 15 min administratie of 1 uur onderzoek/verwerking.
Soms is een contact korter, als dit passend is in de zorg. Er wordt drie kwartier berekend.

Het tarief voor een systeemgesprek is 134 euro.Telefonisch en e-mail consult (anders dan voor het maken van afspraken) overleg met derden en thuisconsult met reistijd wordt berekend naar rato voor hetzelfde uurtarief.

Nota's worden meestal eens per maand verstuurd of na afronding van het contact. U bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling, ook als u vergoeding krijgt via uw verzekeraar of pgb.

De algemene betalingsvoorwaarden zijn via het NIP gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam (depotnummer 117/2000) Op verzoek kan kosteloos een exemplaar worden toegezonden.