Psychologen Praktijk Stiens
Psychologen Praktijk Stiens
058 - 257 5915 - info@psycholoogstiens.nl

 

Sinds kort is cognitieve gedragsthreapie gericht op slaapproblemen mogelijk.Het gaat om een psychologische behandeling.Tijdens het eerste gesprek zal besproken worden of deze behandeling geindiceerd is of dat er eerst nader onderzoek gedaan moet worden.(slaapcentrum MCL, SEIN Zwolle, Kempenhage).Er wordt dus gestart met inventarisatie van het slaapprobleem om te komen tot een diagnose volgens DSM.Met u wordt dan gemotiveerd doorgenomen wat u zou kunnen doen.

Veel slaapproblemen zijn van korte duren. Ze gaan vanzelf weer voorbij. Ongeveer tien procent van deze mensen zoekt hulp voor de slaapklachten. In verreweg de meeste gevallen betreft dit klachten van te weinig slaap, zoals moeilijk inslapen, slecht doorslapen of te vroeg wakker worden.

Medisch gezien spreken we pas van een slaapprobleem als iemand langdurig slecht slaapt en zich overdag moe, prikkelbaar of slaperig voelt. Dagelijkse bezigheden lukken dan niet zo goed meer en concentreren is moeilijk. Slecht slapen kan leiden tot verminderde concentratie en interesse, vermoeidheid, irritatie, spanningsklachten of somberheid. Daarnaast speelt de afname van alertheid, concentratie en geheugen ten gevolge van slaapklachten óók parten op de werkvloer en in het verkeer. De kans op fouten neemt toe.


 

Slaapproblemen en Leeftijd

Slaapproblemen kunnen op elke leeftijd voorkomen. Vooral bij ouderen komen slaapklachten relatief vaak voor en bij vrouwen tweemaal zoveel als bij mannen. Ook is uit recent onderzoek gebleken dat 1 op de 5 jongeren lijdt aan slaapproblemen. Jongeren met slaapproblemen weten vaak niet wat er met ze aan de hand is. Ze zijn humeurig, depressief, lusteloos, onbereikbaar en hebben last van stemmingswisselingen.


 

Behandeling van slaapproblemen met cognitieve gedragstherapie en hartcoherentietraining

Cognitieve Gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Deze vorm van therapie kan goed bij slaapproblemen worden toegepast. Het is een goed alternatief voor een behandeling waarbij slaapmedicijnen worden voorgeschreven. Cognitieve gedragstherapie pakt de slaapproblemen aan bij de bron en bestrijdt niet alleen de symptomen.