Psychologen Praktijk Stiens
Psychologen Praktijk Stiens
058 - 257 5915 - info@psycholoogstiens.nl

 

 

 MindFulness 

 Aandachtgerichte Cognitieve Therapie, ofwel Mindfulness Based Cognitive Therapy

(MBCT ) richt zich op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen.Het is een vorm van cognitieve gedragstherapie die, wanneer geindiceerd na psychodiagnostisch onderzoek, toegepast kan worden binnen de praktijk. Binnen deze methodiek gaat het  o.a om het leren van een  houding die zich  kenmerkt door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-reageren en niet-oordelen waardoor er ruimte komt voor acceptatie. Het is over komen waaien vanuit Amerika en is begonnen als terugval preventie methodiek.Inmiddels is het na veel inderzoeken een effectieve methodiek gebleken bij diverse klachten.

  

 

 

Twee pijlers van mindfulness Mindfulness heeft twee pijlers. De eerste pijler is het richten van de aandacht. De aandacht is gericht op de ervaringen en mentale gebeurtenissen ``Hier en Nu``.

De tweede pijler is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen.

 

 

Kun je mindfulness leren?

Mindfulness kan worden geleerd. Hiervoor worden een aantal technieken gebruikt die ontleend zijn aan meditatie-oefeningen. Bijvoorbeeld: bodyscan-meditatie, meditatie gericht op de ademhaling, bewegen met aandacht en dagelijkse activiteiten met aan-dacht uitvoeren. Centraal in deze oefeningen staat dat je oude, ingesleten en automatische gewoonten (in je denken, voelen en gedrag) leert herkennen en loslaten.

Aandachtgerichte Cognitieve Therapie vraagt tijd en inzet. Je zult huiswerk moeten doen en na de training door moeten gaan met de oefeningen. Hiervoor krijg hulpmiddelen mee naar huis. Meestal wordt er op een mp 3 speler een aantal meditatie oefeningen gezet.

Mindfulnesstraining werkt met meditatie oefeningen. Is het dan een zweverige training of moet je ergens in (gaan) geloven?

In tegendeel. Je hoeft nergens in te geloven of te gaan geloven. Mindfulnesstraining laat je vrij om te denken, voelen en geloven wat je wilt.De oefeningen in de training zijn gericht op je zintuiglijke en lichamelijke ervaringen op het moment dat je de oefening doet en op het leren opmerken van gedachten die opkomen en je aandacht afleiden van het hier en nu.Je hoeft ook niet in mindfulness te geloven.Je kunt wel nieuwsgierig zijn en onderzoeken of de training iets voor je kan betekenen.

Aanvankelijk, zo kan ik mij voorstellen, komt het zweverig over maar al snel verdwijnt dit idee en is het een training zoals vele andere waarbij je andere gedragspatronen leert uitvoeren nadat je ruimte hebt gemaakt voor jezelf dit te doen.

 Voor wie kan de training zinvol zijn?

Vanuit steeds meer ondrzoek lijkt het dat steeds meer indicatiegebieden voor mbct aan de orde zijn.Aandacht training kan zinvol zijn voor iedereen die last heeft van stressreacties. Bijvoorbeeld piekeren, concentratie-problemen, vermoeidheid, snel geïrriteerd zijn, angstige buien of een sombere stemming.

Die klachten kunnen verschillende aanleidingen hebben, zoals omstandigheden op je werk, ziekte of pijn bij jezelf of iemand in je omgeving, rouw en verlies, problemen in relaties.

 


 


Lees op de  linkpagina nog meer over Mindfulness.