Psychologen Praktijk Stiens
Psychologen Praktijk Stiens
058 - 257 5915 - info@psycholoogstiens.nl

 

Angst en stemmingsproblemen

Het filmpje geeft een goed beeld hoe een stemmingsstoornis eruit kan zien. 

Angststoornissen:

Een algemene definitie: Angst (m.;-en) Lat. angor, Oud-Ind. amhas-), gevoel van beklemming en vrees veroorzaakt door een (wezenlijk of vermeend) dreigend onheil of gevaar, syn. vrees. Zo omschrijft Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal het begrip "angst".

Wanneer spreken we van een angststoornis?
De medische definitie: iedereen is wel eens bang of angstig. Dit is een normale reactie, die ons voorbereidt op dreigend gevaar. Het gevaar kan van buitenaf komen en reëel zijn. Het kan ook van binnenuit ontstaan, bijvoorbeeld bang zijn om alleen gelaten te worden of iets niet goed te doen. Wanneer iemand regelmatig zeer angstig is en deze angst buiten proporties en irreëel is en flinke beperkingen geeft, die het leven sterk ontregelen, kan er sprake zijn van een angststoornis. Het gaat hierbij om serieuze klachten, die niets met aanstellerij te maken hebben.

Komen angststoornissen vaak voor?
Psychische stoornissen, waarvan angststoornissen deel uitmaken, komen vaak voor. Eén op de acht Nederlanders lijdt jaarlijks aan een angststoornis. We spreken dan al snel over meer dan 900.000 mensen met een angststoornis. U staat dus niet alleen. Een angststoornis krijgt iemand meestal niet van de ene op de andere dag. Grenzen verschuiven bijna onmerkbaar totdat de situatie echt uit de hand gelopen is: "iemand gaat de deur echt helemaal niet meer uit, staat urenlang deuren of gas te controleren of zijn handen te wassen".

Uiteindelijk kan een angststoornis ervoor zorgen dat iemand z'n werk, interesses en bezigheden verliest en daardoor sterk vereenzaamt.

Test uw eigen angst
Om uw angstsymptomen in kaart te brengen hebben we om u te helpen een kleine test weergegeven. Het betreft hier een test met een tiental vragen. Wij merken nadrukkelijk op dat het hier om een test gaat en niet om een diagnose. Voor het stellen van een diagnose is de huisarts het aangewezen adres. De test kan u helpen om uw gevoelens beter bespreekbaar te maken.

De vragen komen uit een test die over de hele wereld gebruikt wordt om psychische problemen in beeld te brengen. De 10 onderstaande vragen hebben in het bijzonder betrekking op angstklachten.
Geef aan in welke mate u de afgelopen week werd gehinderd door de volgende angstsymptomen: omcirkel wat van toepassing is.

Test


Score


Bij 22 punten of meer (mannen) of 27 punten (vrouwen)
Bij deze score verdient het aanbeveling meer aandacht te geven aan uw klachten. Ga eerst na of uw score alleen voor deze week zo hoog is of dat dat ook geldt voor andere weken, en of u zich zorgen maakt voor de komende week. Zo ja, dan is er een reden om hierover met een hulpverlener te praten.

Minder dan 22 punten (mannen) of 27 punten (vrouwen)
Geen reden tot bezorgdheid. Wel kan een hoge score bij een bepaalde vraag reden zijn om daar kritisch naar te kijken. Eventueel samen met een hulpverlener. Ga daarbij eerst na of het niet alleen deze, maar ook de vorige week betrof, en of u zich zorgen maakt voor de komende week.