Psychologen Praktijk Stiens
Psychologen Praktijk Stiens
058 - 257 5915 - info@psycholoogstiens.nl

 

Welkom op de website van Psychologen Praktijk Stiens

De praktijk  is flexibel en cliëntgericht. Afspraken kunnen overdag of ’s avonds worden gemaakt. Er is een korte of geen wachttijd tussen aanmelding en het begin van de behandeling. Met u wordt aan het begin van de behandeling een zorgpad afgesproken. Een overeenkomst waarin aangegeven wordt wat we op welk moment gaan doen.  De sfeer in de praktijk is informeel, rustig en open. Er is aandacht voor zingeving.

Het betreft een kleinschalige praktijk die werkt volgens de richtlijnen zoals ze gehanteerd worden binnen de  geestelijke gezondheidszorg (ggz). Per 2017 is er sprake van richtlijnen vanuit  kwaliteitsstatuut. De aanvraag hiervoor loopt.

Iedereen heeft wel eens problemen of klachten die het leven op een onaangename manier beïnvloeden. Somberheid, angst en irritaties zijn emoties die ieder mens kent. Dergelijke emoties maken ons duidelijk dat dingen in ons leven niet goed gaan. Soms lukt het om daar zelf een oplossing voor te vinden. Lukt het niet, dan kan deskundige hulp nodig zijn. Hulp kan bestaan uit advies, behandeling of een verwijzing naar een andere vorm van zorg.

 

 

December 2016: patientenstop.   
                         

Er is geen verschil in wachttijd voor een intake of een behandeling. U wordt binnen 2 week opgeroepen en de behandeling volgt aansluitend.Tevens is er geen verschil in wachttijd hoofd diagnose (DSM) groepen of voor verschillende zorgverzekeraars. De praktijk heeft met bijna alle zorgverzekraars contracten voor zowel specialistische GGZ alswel Basis GGZ.

       

  • De praktijk doet aan effectmeting van de behandeling (ROM) en daarvoor wordt u gevraagd vragenlijsten voor en na de behandeling in te vullen. Dit gaat  digitaal (in samenwerking met telepsy).
  • Een verwijzing  van de huisarts is nodig voor de vergoeding van de therapie. Dit kan  een verwijzing zijn voor generalistische/basis GGZ of specialistische GGZ. Beide worden uitgevoerd binnen de praktijk. Er is een samenwerking tussen de huisartsen van Stiens en rondom Stiens met  de praktijk. Dit zal resulteren in   ketenvorming. Er wordt ook samenwerking gezocht  een eerste lijns psychologische praktijken. 
  • Voor basis ggz indicatie hanteren wij het 5 gesprekken- model.
  • Nieuw is ook dat er Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (slapeloosheid) mogelijk is.Een specialistische behandeling die volgens richtlijn (en in samenspraak met een slaapcentrum) gegeven kan worden.
  • Om de telefonische bereikbaarheid te optimaliseren is er een telefoonnummer  toegevoegd t.w  06-37348651, u kunt natuurlijk ook bellen met het al bestaande aanmeldnummer 058-2575915
  • Gezondheidscentrum Stiens, Griene Leane 5a , 9051 LZ   Stiens. De praktijk is gevestigd op de tweede verdieping, u kunt deze bereiken via trap of lift (volg bordje psychologen praktijk stiens).Op de tweede verdieping kunt u plaats nemen in de wachtruimte. Wanneer de buitendeur van  het gezondheidscentrum gesloten is kunt u aanbellen.
  • Vergeet u niet een copy van uw identiteitspapier mee te nemen en een verwijsbrief voor psychotherapie (verwijsbrief tweede lijn psycholoog/specialistische GGZ of basis GGZ)..  

 

 

   
    

De praktijk is een psychologische  praktijk waarbinnen o.a cognitieve gedragstherapie als methodiek wordt gehanteerd. 
Hierbij wordt nauw samengewerkt (indien u toestemming geeft) met de huisarts, die vaak tevens verwijzer is. Ook andere behandelaren kunnen verwijzen naar de praktijk. 
Vanuit de eerste lijn ( vaak een huisarts of psycholoog of een andere professional) wordt u verwezen. Per 2014 zijn  geleidelijk de termen basis,  generalistische en specialistische  GGZ ingevoerd. Voor generalistische en specialistische GGZ kunt u terecht binnen de praktijk.


De psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering. 
De praktijk is gevestigd in het gezondheidscentrum van Stiens te  Stiens, op ca. 6 km ten noorden van Leeuwarden.

Banner groen